Vienā gaismas upē iebrist (2011)

Autori:


Agli 
Aija Ābena 
Jans Ikes 
Elvijs Jekabsons 
Santa Kopāne 
Lauris Krolis 
Mēderīte 
Inonanta Millere 
Sandis Milovidovs 
Inta Nagla 

 

Esam gandarīti un priecājamies kopā ar autoriem par dzejas krājuma iznākšanu. Kaut arī latvieši vēsturiski uzskatāmi par viensētu iedzīvotājiem, tomēr šajā kopprojektā līdzīgi domājošie no dažādām Latvijas pilsētām ir spējuši vienoties. Skaisti skan: „Vienā gaismas upē iebrist”, kur dzejnieki ar drošu, gaismu nesošu darbību līdzcilvēkos iesēj attieksmes augļu sēklu. 
Vienlaikus ar pārdomām secinām, ka katra dzejnieka dzimtās pilsētas iedzīvotāji no Ventspils, Kārsavas, Jaunjelgavas, Siguldas, Rīgas, Balviem, Rūjienas un Valkas var lepoties ar šiem dzeju rakstošiem cilvēkiem, kuri spēj katram likt domāt, ieklausīties, mīlēt, cerēt un ticēt. Un ne tikai lepoties, bet arī atbalstīt, jo katrs cilvēks ir liela mūsu mazās Latvijas vērtība.

 

www.managramata.lv