Mana grāmata 2.sējums (2011)

Autori:


Vija Birkova 
Dženija 
Jans Ikes 
Kristaps Klims 
Lauris Krolis 
Zinaida Logina 
Zintis Purens 
Dace Solovjeva 
Lolija Sprancmane 
Agnese Šurpicka 

 

Lasītāju vērtējumam tiek nodots kopprojekta „Mana grāmata” 2. sējuma autoru – cilvēku no dažādām Latvijas vietām, dzejas krājums. Un atkal ir vieta apbrīnam par autoru uzdrīkstēšanos un drosmi atvērt savas sirds durvis ar pateikto vārdu, lai mēs, dzīves skrienošie un rimtie, varētu tajos ieklausīties. Lai spētu pacelties pār ikdienu, tapt iepriecināti, atkausēti un dziedināti. Izlasot šo dzejas krājumu arī var sacīt to, ka ir tik patīkami paņemt rokās grāmatu, atvērt un ieiet pavisam netradicionālā pasaulē, citā dimensijā... paņemt rokās gaišu cilvēku izdotu grāmatu, kurā ir ielikta sirds un daļa no sevis.

 

www.managramata.lv