Imants Daksis "Dīvaninās pasaules neizbāgamība".

Vairāk lasiet: http://multinews.lv/?id=3613