Mirklī dzimusī

No mūžības uz mūžību
Pa atvērtam durvīm
Mirklī dzimusī ienāk
Un tik pat klusi aiziet.

Jans Ikes
2017
Sniega čuksti

Atnāc kad no debesīm,
Kā marmora pērlītes,
Krīt sniegs un vējš
To bezgalībā sviež.

Jans Ikes
2017
Nakts vai rīts

No rīta jaunu dienu uzzīmēsim
Un vakarā par nakti pārkrāsosim.
Kad tumsas melnums gleznu dzēsīs,
Mūsu čuksti naktsmieru tad plēsīs.

No rīta siltu sauli uzgleznosim
Un vakarā pret mēnesi mainīsim.
Kad mēness asie nagi kusīs,
Mūsu sapņi tukšumu aizpildīs.

No rīta šķīstu vārdu uzrakstīsim,
To vakarā par stāstu izaudzēsim.
Kad vārds pēdējais dusmās zudīs ,
Šis stāsts ik nakti debesīs uzausīs.

Jans Ikes
2017
Iespējami tuvs

Un ja pienāks laiks,
Kad mīlestība tev trūks...
Nākšu pārsteigt ar ziediem, kas nevīst
Un ar rūpēm prom asaras dzīšu.

Vēlos lūgt Tevi, lai nāc man līdzi,
Uzticies, iemācies dzīvi dejot.
Vēl tie ziedi vāzē baltā nevīst,
Kopā mīlu dejot karstās naktīs.

Un brīdī, kad kļūsu tev patiesi tuvs,
Kad sirdis mums saaugs kā viena,
Deju atsāksim, mainīsim melodiju
Kāzu tērpos un ziedošos sapņos.

Jans Ikes
2017
Visa pasaule aizmiga čukstos

Visa pasaule aizmiga čukstos.
Lēni pār zemi krita salts sniegs,
Kā trauslākā spalva no eņģeļa spārna
Tas tevi noglāstīt steidz.

Visa pasaule aizmiga čukstos.
Tumsā nakts neslēpj kā dvēsele tev mirdz,
To nomoka domas ko neizprast dienai
Un nespēj to mierināt zvaigznes.

Jans Ikes
2017
Ikviens

Mazs bērns pieglaužas mātei pie krūts.
Ne aiz sāpēm, bet meklējot mīlestību.
Arī es dažreiz pieglaužos pie zemes klāt
Ne tādēļ ka sāp, bet lai mīlestību dotu.

Mīlu zemi, mīlu savu māti Latviju,
Tā man visdārgākā un pati tuvākā.
Paldies par to, ka esi man,
Tava esība dod spēku dzīvot.

Mazs bērns pieglaužas mātei pie krūts
Un, klausoties kā pukst sirds, aizmieg.
Arī es dažreiz pieglaužos pie zemes mīļāk
Un dzirdot tās sēras rodu apņēmību.

Ja esi no sirds tu Latvijas bērns,
Savu māmuļu nelaimē balsti.
Tā mums ir tik viena, Dievs nedāvās citu-
Mūsu saknes, miesa un asinis.

Mosties, celies, cīnies, latvieti, mūsu māmuļa raud par mums.

Jans Ikes
2017