***

Māksla nav mīlēt otru cilvēku.

Māksla ir uzņemties rūpes par mīlestībā radīto bērnu.


Jans Ikes